Nieuws over het dialysecentrum en het Coronavirus

Beverwijk, 23 maart 2020

Vanuit het dialysecentrum houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen het centrum m.b.t. het coronavirus. Ons advies is de laatste brief steeds te bewaren, omdat hierin de informatie staat wat u bij klachten moet doen.
In deze periode van ongerustheid en onzekerheid heeft iedereen behoefte aan de juiste informatie. Naar ik begrijp doen geruchten de ronde over Corona positief geteste patiënten in de regio. Als bij één van u met klachten de test positief is t.a.v. het Coronavirus zullen wij binnen het centrum laten weten dat iemand positief is. Vanwege de privacy kunnen wij uiteraard geen naam noemen. Hiermee hopen we eventuele onrust weg te kunnen nemen.
Afgelopen week hebben de nefrologen overleg gehad met collega’s t.a.v. de dialysevisite. Wij willen u zeker niet het gevoel geven in de steek te worden gelaten. Daarentegen wordt sterk geadviseerd het aantal contacten tussen u en medewerkers van het centrum te minimaliseren. Ook werken de nefrologen in het Rode Kruis Ziekenhuis waar hun hulp nu extra nodig is.
Hierom zullen de nefrologen niet meer standaard op zaal visite lopen. Dit gaat digitaal gebeuren: telefonisch via de dialyseverpleegkundige of mogelijk per beeldverbinding. Hier gaan wij komende week mee aan de slag.
Hieronder nogmaals de meest recente informatie:
Procedure bij klachten
Bij één of meerdere van onderstaande klachten
 Nieuwe hoest
 Keelpijn
 Koorts (geen vereiste, omdat u minder snel koorts maakt door de (resterende) afvalstoffen in het lichaam)
 Nieuwe kortademigheid
 Andere nieuwe klachten waarbij twijfel t.a.v. wat te doen
Neem dan contact op met het dialysecentrum via: 0251-783939.
Kamer van Koophandel 34318718 Rabobank Beverwijk 1231.82.743 Het Dialysecentrum Beverwijk is onderdeel van het Rode Kruis ziekenhuis
De nefroloog beslist of u een test op het coronavirus nodig heeft en beslist of uw volgende dialysebehandeling aangepast moet worden in afwachting van de uitslag.
De test wordt ofwel afgenomen bij het Rode Kruis Ziekenhuis ofwel door ons bij de voordeur van het dialysecentrum.
Als de test negatief is, vindt uw standaard dialysebehandeling plaats.
Als de testuitslag nog niet bekend is, maar uw dialyse is absoluut noodzakelijk zullen wij u dan behandeling alsof u het coronavirus heeft. Zie hieronder.
Als de test uitwijst dat u het coronavirus bij u draagt, wordt u gedialyseerd in de “acute kamer” tenzij ziekenhuisopname noodzakelijk is. U krijgt instructies hoe te handelen vanaf vertrek van huis en terug.
Herhaling van eerdere maatregelen tegen het coronavirus
1. Hemodialysepatiënten
- Graag uw aandacht voor de handhygiëne: frequent handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoeken, geen handen schudden (zoals het RIVM adviseert)
- Sociale contacten beperken (zoals het RIVM adviseert), echter blijf wel zo veel mogelijk lichamelijk in beweging voor het behoud van uw conditie.
- Onderlinge afstand tussen u en uw medepatiënten op minimaal 2 meter houden. Niet tegelijk met iemand anders in de lift als u niet samen in een taxi bent gekomen.
- Bij binnenkomst in het centrum treft u naast de ingang naar zaal een kast waarop uw weegkaart ligt, neem de kaart, weeg uzelf en ga naar de u aangewezen dialyseplek. Let op dat u 1 voor 1 gaat wegen.
- Zelf uw spullen zoals tablets, boeken, bril e.d. verplaatsen
- Ga niet op vakantie de komende weken. Wij ontvangen deze weken geen vakantiepatiënten
2. Bezoekers
- Het centrum is alleen toegankelijk voor patiënten en medewerkers.
- Als u gebracht en gehaald wordt, moet diegene buiten wachten tot u naar buiten kunt.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte via tenminste e-mail en op papier via de afdeling.
Indien u vragen heeft over bovenstaande kunt u deze neerleggen bij uw verpleegkundige. Zij zullen uw vraag neerleggen bij het crisisteam.
Met vriendelijke groet
Drs. H. van der Broek
Mevr. A. Tebbenhoff

Nieuws over het dialysecentrum en het Coronavirus

Beverwijk, 16 maart 2020

 

Op dit moment is er (nog) geen patiënt bekend met het coronavirus in ons centrum. De eerste maatregelen gaan om voorkómen dat het virus binnen het dialysecentrum komt. Hierna licht ik toe welke maatregelen we nemen als één van u het coronavirus blijkt te hebben.

 

Preventie/ voorkómen van overdracht van het coronavirus

Hemodialysepatiënten

 • Graag uw aandacht voor de handhygiëne: frequent handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoeken, geen handen schudden (zoals het RIVM adviseert)
 • Sociale contacten beperken (zoals het RIVM adviseert), echter blijf wel zo veel mogelijk lichamelijk in beweging voor het behoud van uw conditie.
 • Onderlinge afstand tussen u en uw medepatiënten op minimaal 2 meter houden. De dialyseplekken worden hierop aangepast. U krijgt voorlopig een vaste plaats, zodat u niet hoeft te zoeken. Niet tegelijk met iemand anders in de lift als u niet samen in een taxi bent gekomen.
 • Bij binnenkomst in het centrum treft u naast de ingang naar zaal een kast waarop uw weegkaart ligt, neem de kaart, weeg uzelf en ga naar de u aangewezen dialyseplek. Let op dat u 1 voor 1 gaat wegen.
 • In de wachtruimte zijn de stoelen zo geplaatst dat er genoeg afstand tussen twee patiënten is.
 • Zelf uw spullen zoals tablets, boeken, bril e.d. verplaatsen
 • Ga niet op vakantie de komende weken. Wij ontvangen deze weken geen vakantiepatiënten

 

Overig

 • Voor peritoneaal dialysepatiënten gelden waar relevant de volgende maatregelen. Poliklinische controles worden waar mogelijk telefonisch verricht.
 • Van predialysepatiënten worden de afspraken telefonisch verricht of deze vinden in het RKZ plaats.
 • We voorzien op dit moment geen tekorten aan materialen of medicatie om uw dialysebehandeling uit te voeren. We gaan nauwkeurig om met de beschikbare mondmaskers e.d.

 

Dialyseteam

 • Wij volgen het RIVM advies waarbij onze teamleden mogen komen werken zo lang zij geen koorts hebben.
 • U krijgt per dialyse een verpleegkundige die in principe uw volledige behandeling verzorgt. We willen zo min mogelijk ‘wisselende handen aan uw bed/ stoel’.
 • De diëtiste komt de komende weken niet langs. Zij is telefonisch bereikbaar via de verpleegkundige.
 • Maatschappelijk werk komt de komende weken niet langs. Wij kunnen ons voorstellen dat juist in deze periode haar hulp nodig kan zijn. Ook de maatschappelijk werker is telefonisch bereikbaar via de verpleegkundigen
 • Nefrologen: de nefrologen blijven wekelijks visite lopen. Er zal tijdens de visite geen lichamelijk contact plaatsvinden.

 

Vrijwilligers/ catering

 • Wij willen dat onze vrijwilligers voor u geen risico vormen of dat zij zelf risico lopen, hierom hebben wij besloten de vrijwilligers voorlopig niet meer in te zetten.
 • De catering wordt opgepakt door onze eigen teamleden. U zult koffie en broodjes uitgedeeld krijgen. De tussendoortjes in de vorm van b.v. tosti/ blokjes kaas komen hierdoor te vervallen.

 

Bezoekers

 • Het centrum is vanaf heden alleen toegankelijk voor patiënten en medewerkers. Leveranciers en taxichauffeurs zullen beneden opgevangen worden.
 • Dit betekent ook dat we uw bezoek tijdelijk niet kunnen ontvangen.
 • Als u gebracht en gehaald wordt, moet diegene buiten wachten tot u naar buiten kunt.
 • In de hal beneden komt een medewerker beschikbaar die de nieuwe gang van zaken begeleidt

Verdenking op/ bewezen infectie met het coronavirus

Hemodialysepatiënten

 • Bij hoestklachten, ziek voelen in het algemeen vragen we u direct contact op te nemen met het dialysecentrum via: 0251-783939. Koorts is voor u geen vereiste, omdat u minder snel koorts maakt door de (resterende) afvalstoffen in het lichaam.
 • Vanuit het DCB zorgen we dat u zo snel mogelijk getest kunt worden op het coronavirus. Deze uitslag is diezelfde dag bekend.
 • Intussen zal de nefroloog overwegen of uitstel van uw dialyse op dat moment een optie is tot de uitslag bekend is.
 • Iemand met het coronavirus zal in eerste instantie in de “acute kamer” behandeld worden met specifieke isolatiemiddelen. We hebben een plan van aanpak mochten meerdere patiënten coronavirus positief worden.
 • Op het individuele gebruik van de lift zal nog strikter worden toegezien.

Peritoneaal dialyse patiënten

 • Bij hoestklachten, ziek voelen in het algemeen vragen we u direct contact op te nemen met het dialysecentrum via: 0251-783939. Koorts is voor u geen vereiste, omdat u minder snel koorts maakt door de (resterende) afvalstoffen in het lichaam.

 

 

Top