Over dialyseren

Pre-dialyse

Bij veel nierziekten zal de nierfunctie geleidelijk achteruitgaan. De predialyse fase begint als de nierfunctie minder dan 20% bedraagt. De polikliniek predialyse bevindt zich in het dialysecentrum. Er is een intensieve begeleiding door nefroloog, dialyseverpleegkundige, dietist en maatschappelijk werker om complicaties en problemen in deze fase te bestrijden. In deze fase wordt u tevens voorbereid op eventuele nierfunctievervangende therapie in de toekomst. Dit betekent dat u voorlichting krijgt over de verschillende vormen van dialyse (hemodialyse en peritoneaal dialyse) alsmede niertransplantatie. Hierna zult u samen met uw nefroloog een beslissing nemen over de toekomstige behandeling. Afhankelijk van het gekozen traject zullen voorbereidende maatregelen genomen moeten worden. 

Wat is dialyse?

Dialyse is een behandeling waarbij afvalstoffen en overtollig vocht kan worden verwijderd uit het lichaam, omdat de nieren dit proces niet voldoende (meer) uitvoeren. Er zijn twee verschillende methoden om te dialyseren:

Diverse dialysevormen in Beverwijk


Klik op een van de iconen voor meer informatie over de diverse behandelvormen die mogelijk zijn binnen ons centrum: of het nu gaat om dialyse in het centrum of in de thuissituatie.

 

Top