AVG-TEMPLATE PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is belangrijk voor NephroCare RKZ ('wij'). De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw Persoonsgegevens is een belangrijk punt van zorg waaraan wij bij onze bedrijfsprocessen bijzondere aandacht besteden.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke informatie wij over u verzamelen op de website of applicatie ('Site') van waaruit u toegang heeft verkregen tot deze verklaring, hoe wij deze informatie gebruiken en openbaar maken, hoe wij deze beschermen en welke keuzes u met betrekking hiermee kunt maken. Wij adviseren u om onze Privacyverklaring te lezen en op de beschikbare links te klikken indien u over een bepaald onderwerp meer wilt weten.

INFORMATIEVERZAMELING

'Persoonsgegevens' zijn gegevens waarmee u als persoon identificeerbaar bent of die betrekking hebben op een identificeerbare persoon. Wij verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren, zoals via registraties, applicaties, enquêtes, contactformulieren, informatieverzoeken en automatisch wanneer u onze Site bezoekt.

Wanneer u een Site gebruikt, kunnen wij u om standaard Persoonsgegevens vragen. Het kan hierbij gaan om uw naam, voorkeurstaal, contactinformatie (zoals postadres, telefoonnummers, e-mailadres), vragen over uw werk, interesses, informatie over specialismen en aansluiting bij gezondheidszorgverleners.

Wij kunnen de door u verstrekte Persoonsgegevens combineren met andere informatie die wij zowel online als offline over u hebben verzameld. Ook kunnen wij ze combineren met informatie die wij vanuit andere bronnen over u ontvangen, zoals openbare databases, social media en overige derden.

U wordt geïnformeerd over welke Persoonsgegevens verplicht zijn en welke optioneel. Zodra u wordt gevraagd om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Kiest u er echter voor om geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om de gevraagde diensten te leveren, dan kunnen wij u deze diensten mogelijk niet leveren.

Indien u Persoonsgegevens van anderen aan ons verstrekt, verklaart u dat u hiertoe gemachtigd bent en dat u ons toestaat de gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring te gebruiken.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Tenzij wij er specifiek om verzoeken of u uitnodigen, vragen wij u om ons op of via de Site of anderszins geen gevoelige Persoonsgegevens toe te sturen en te verstrekken zoals in de toepasselijke wetgeving omschreven (zoals Burgerservicenummer, creditcardnummer, paspoortnummer, informatie met betrekking tot ras of etniciteit, politieke opvattingen, religie of filosofische overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele voorkeur, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond, of biometrische of genetische gegevens met als doel een persoon uniek te identificeren).

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De Site is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar en wij verzoeken deze personen geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Site. Heeft uw kind Persoonsgegevens verstrekt en wilt u deze laten verwijderen, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven in het hoofdstuk 'Contact opnemen'.

PASSIEVE INFORMATIEVERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

De passieve verzameling van informatie (ofwel het verzamelen van gegevens zonder dat de bezoeker deze actief verstrekt) vindt doorgaans plaats terwijl een bezoeker op de Site navigeert.

Cookies zijn een standaardfunctie van websites waarmee wij kleine hoeveelheden gegevens over uw bezoek aan onze Site op uw computer kunnen opslaan. Ze bieden inzicht in welke delen van de Site nuttig zijn en welke dienen te worden verbeterd.

Een 'cookie' is een kleine hoeveelheid informatie die een website naar uw internetbrowser stuurt en waarmee de site informatie over u en uw voorkeuren kan onthouden.

'Sessiecookies' zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gebruikt om de navigatie te verbeteren, te voorkomen dat bezoekers informatie verstrekken waar dit niet gepast is (de site 'onthoudt' eerdere ingevoerde leeftijden of landen van herkomst die buiten de gespecificeerde parameters vallen en blokkeert latere wijzigingen), en om geaggregeerde statistische informatie op de site te verzamelen. Ze worden gewist zodra u uw browser afsluit of uw computer op een andere manier uitschakelt.

'Permanente cookies' zijn blijvende stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden gezet en daar blijven staan totdat u de cookies verwijdert. Permanente cookies bewaren voor een aantal doeleinden informatie op uw computer, zoals het ophalen van bepaalde informatie die u eerder heeft verstrekt (zoals wachtwoorden), het vaststellen welke delen van de website bezoekers het nuttigst vinden en het voortdurend aanpassen van de website op basis van uw voorkeuren. Permanente cookies die deze Site op uw computer plaatst, kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Dit is echter alleen het geval indien u zich heeft geregistreerd of op andere wijze heeft ingestemd met het bewaren van persoonlijk identificeerbare informatie die u op de Site heeft verstrekt. Zo niet, dan weet de server van onze Site alleen dat een niet-geïdentificeerde bezoeker met uw cookie naar de Site is teruggekeerd.

U kunt er via uw browser voor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren. Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u uw browser zodanig instellen dat deze automatisch worden geweigerd of dat u een melding krijgt zodra een website een cookie wil opslaan. Ook kunt u via uw browser eerder opgeslagen cookies verwijderen. Ga voor meer informatie naar de hulppagina's van de browser. Kijk op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html voor informatie over veelgebruikte browsers. Indien u er echter voor kiest om geen cookies te accepteren, zijn er mogelijk minder functies voor u beschikbaar op onze websites.

Zowel wij als onze dienstverleners kunnen ook automatisch informatie verzamelen en gebruiken op de volgende manieren:

Via uw browser: De meeste browsers verzamelen bepaalde informatie, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, soort computer (Windows of Mac), schermresolutie, de naam en versie van uw besturingssysteem en het type en de versie van uw internetbrowser. Wij kunnen soortgelijke informatie verzamelen, zoals uw apparaattype en identificatiecode, wanneer u de Site via een mobiel apparaat bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Site naar behoren werkt.

IP-adres: Uw IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en geregistreerd in onze serverlogbestanden zodra u de Site bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina's. Wij gebruiken gedeeltelijk gemaskeerde IP-adressen om bijvoorbeeld de gebruiksniveaus van de Site te berekenen, serverproblemen te diagnosticeren en de Site te beheren. Daarnaast kunnen wij uw locatie bij benadering afleiden uit uw gedeeltelijk gemaskeerde IP-adres (2-byte anonimisering).

Apparaatinformatie: Wij kunnen informatie verzamelen vanaf het apparaat (soort apparaat, besturingssysteem, schermresolutie, taal, land waar u zich bevindt en browsertype) dat u tijdens uw bezoek gebruikt.

Cookies op deze website

Zie de cookie declaration pagina voor meer informatie

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken en verstrekken de door u verstrekte Persoonsgegevens zoals op het punt van verzameling aan u wordt uitgelegd en met name om:

• Te zorgen dat de Site functioneert en dat wij aan uw verzoeken kunnen voldoen wanneer wij een contractuele relatie of legitiem belang hebben, waaronder:

o Het bieden van klantenservice.
o Het beantwoorden van uw vragen, het voldoen aan uw verzoeken en het voltooien van uw transacties.
o Het delen via social media mogelijk maken.
o Zorgen dat u berichten naar anderen kunt sturen, zoals een collega, verzorger, vriend of patiënt.

• Gepersonaliseerde diensten te leveren wanneer wij uw toestemming hebben of een legitiem belang hebben om u informatie te verstrekken die voor u van belang is, waaronder:

o U beter begrijpen en onze interacties met u persoonlijker maken.
o De voorkeuren van onze gebruikers analyseren of voorspellen ten behoeve van geaggregeerde trendrapportages over het gebruik van onze Sites.
o Uw voorkeuren analyseren of voorspellen om onze interacties met u te verbeteren, d.w.z. om u de content, producten en aanbiedingen te leveren (via onze Site, e-mails of digitale tools) waarvan wij denken dat ze in professioneel opzicht voor u relevant zijn.

• Ons bedrijf te besturen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze legitieme belangen bij de instandhouding van ons bedrijf, waaronder:

o Uitvoeren van gegevensanalyses en audits.
o Identificeren van trends in het gebruik van onze Sites en analyseren van de doeltreffendheid van onze communicatie.
o Opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude en uitvoeren van (cyber)beveiligingstoezicht en preventie.
o Ontwikkelen, uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze producten en diensten.
o Valideren van uw toegang tot of gebruik van bepaalde producten of diensten.
o Meer inzicht in hoe onze producten en diensten impact hebben op u en degenen voor wie u zorgt.
o Opsporen van en reageren op punten van zorg, zoals betrokkenheid bij wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen ten aanzien van ongewenste voorvallen, klachten over producten en patiëntveiligheid.
o Exploiteren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR MAKEN

Wij verstrekken via de Site verzamelde informatie tevens:

• Aan andere bij Fresenius Medical Care aangesloten ondernemingen voor de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden.
• Aan onze externe partners met wie wij ten aanzien van bepaalde producten of diensten samenwerken;
• Aan onze externe dienstverleners voor het verlenen van diensten als hosting en moderatie van websites/applicaties, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderafhandeling, infrastructuurvoorziening, IT-diensten, klantenservice, bezorging van e-mail en direct mail, interne controles en overige diensten; en
• Voor zover krachtens de toepasselijke wetgeving toegestaan aan derden na een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of overige vervreemding van alle of enig deel van onze handel, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure).

Daarnaast kunnen wij uw informatie gebruiken en openbaar maken wanneer dit ons inziens noodzakelijk of gepast is:

• Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze aangesloten ondernemingen, u of anderen te beschermen;
• Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en onze wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen (waaronder mogelijk wetten buiten uw land van verblijf), om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties (waaronder mogelijk autoriteiten buiten uw land van verblijf), om samen te werken met wetshandhavers, of op overige wettelijke gronden;
• Om naleving van onze algemene voorwaarden te handhaven.

Wij kunnen uw informatie ook op andere manieren gebruiken en openbaar maken, nadat wij hiervoor toestemming van u hebben verkregen.

Daarnaast kunnen wij, waar dit krachtens de toepasselijke wetgeving is toegestaan, informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is voor elk doeleinde gebruiken en openbaar maken. Indien wij informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is, combineren met informatie die wel identificeerbaar is (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie), zullen wij deze gecombineerde informatie als Persoonsgegevens behandelen zolang deze is gecombineerd.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze openbaarmaking van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Wenst u niet langer marketingberichten van ons te ontvangen, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Vermeld in dit verzoek uw naam en de adressen waarop u niet langer wilt worden gecontacteerd. Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs haalbaar is aan uw verzoek(en) te voldoen. Indien u zich afmeldt voor marketingberichten van ons kunnen wij u nog altijd belangrijke transactie- en administratieberichten sturen. Hiervoor kunt u zich niet afmelden.

Uw keuzes met betrekking tot het delen van uw Persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen of externe partners

Indien u wenst dat wij uw Persoonsgegevens in de toekomst niet langer met onze filialen en/of externe partners delen voor hun marketingdoeleinden kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen via het contactformulier op de Site. Vermeld in uw verzoek dat wij uw Persoonsgegevens niet langer mogen delen met onze gelieerde ondernemingen en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden en vermeld uw naam en e-mailadres.

Opvragen, wijzigen of verwijderen van uw Persoonsgegevens

Indien u uw Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, of indien u een elektronisch exemplaar van uw Persoonsgegevens wilt ontvangen om dit aan een ander bedrijf te verstrekken (voor zover deze rechten krachtens de toepasselijke wetgeving aan u zijn verstrekt), kunt u contact met ons opnemen via dataprotectionnetherlands@fmc-ag.com. Wij zullen zo snel als redelijkerwijs haalbaar is en uiterlijk één maand na ontvangst op uw verzoek reageren. Indien er door omstandigheden vertraging optreedt in onze reactie zullen wij u hierover onmiddellijk informeren en een datum verstrekken waarop u onze reactie zult ontvangen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij over faciliteiten of dienstverleners beschikken. Door gebruik te maken van onze Site of door ons toestemming te geven (waar wettelijk vereist), kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten uw land van verblijf, waaronder landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw land.

Sommige EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een toereikend gegevensbeschermingsniveau bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier op te vragen). Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie niet toereikend zijn, verplichten wij ons ertoe ervoor te zorgen dat er sprake is van afdoende maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen, onder meer door te zorgen dat de ontvanger is gehouden aan de modelcontractbepalingen van de EU. U kunt een exemplaar van deze maatregelen opvragen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven in het hoofdstuk 'Contact opnemen'.

VEILIGHEID

Wij zullen passende maatregelen nemen voor de bescherming van Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging, waaronder de verplichting voor dienstverleners om passende maatregelen te nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van Persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit nodig of toegestaan is gezien het/de doeleinde(n) waarvoor deze zijn verkregen en de toepasselijke wettelijke vereisten. Wij gebruiken onder meer de volgende criteria om onze bewaartermijnen te bepalen: (i) de tijdspanne waarin wij een lopende relatie met u hebben en de Site aan u ter beschikking stellen; (ii) een eventuele wettelijke verplichting waaraan wij ons dienen te houden; en (iii) of het raadzaam is deze te bewaren in het kader van onze juridische positie (zoals relevante verjaringsstatuten, gerechtelijke procedures of onderzoek door toezichthouders).

SITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op en wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken, verstrekken of beveiligen van gegevens of overige praktijken van derden, waaronder derden die een dienst uitvoeren waarnaar de Site een link bevat en het gebruik van cookies die op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen. Het opnemen van een link op de Site houdt geen goedkeuring in van de gekoppelde dienst door ons, en toegang tot externe links geschiedt op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of implicaties als gevolg van een bezoek aan externe links. Wij adviseren u om van elke website die u bezoekt de privacyverklaring te lezen.

DOWNLOADS EN MEDIABESTANDEN

Alle downloadbare documenten, bestanden of media die op de Site beschikbaar worden gesteld, zijn op eigen risico. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat er alleen echte downloads beschikbaar zijn, adviseren wij u om de echtheid ervan te controleren met behulp van antivirussoftware van derden of soortgelijke toepassingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor downloads van derden en door externe websites verstrekte downloads, en wij adviseren u om de echtheid ervan te controleren met behulp van antivirussoftware van derden of vergelijkbare applicaties.

CONTACT OPNEMEN

Heeft u vragen, opmerkingen, verzoeken of punten van zorg met betrekking tot deze Privacyverklaring of hoe wij op deze Site omgaan met informatie, of wilt u zich afmelden voor toekomstige communicatie, neem dan als volgt contact met ons op:

NephroCare RKZ

Ter attentie van: data protection officer

Stationsplein 23A, 1948 LC, Beverwijk (NL)

+31 (0)251 78 39 39

info@dialysecentrumbeverwijk.nl

U kunt ook contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw land of regio (indien van toepassing) via dataprotectionnetherlands@fmc-ag.com.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDER

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie met bevoegdheid binnen uw land of regio. Klik hier voor contactinformatie voor dergelijke instanties.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het is ons toegestaan deze Privacyverklaring te wijzigen. Alle wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen van kracht worden zodra wij de herziene Privacyverklaring op de Site plaatsen. Wij adviseren u om de Privacyverklaring regelmatig door te nemen wanneer u de Site bezoekt. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 april 2019.

Top