Ons team

Professionale ondersteuning voor uw dialyse

De dialysebehandeling binnen ons centrum wordt begeleid door een multidisciplinair team bestaande uit dialyseverpleegkundigen, dialyse-assistenten, nefrologen, diëtiste, maatschappelijk werkster, doktersassistente, helpende en management assistente. Ons dialysecentrum is gecertificeerd aan de hand van de norm HKZ Zorg en Welzijn, hetgeen betekent dat de interne organisatie op orde is, de klant centraal staat en er voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg en de dienstverlening. Binnen de voorlichting en behandeling wordt samen met de patiënt gekeken naar de hoogst haalbare kwaliteit van leven en een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt. 

Cliëntenraad

Binnen ons centrum is een actieve cliëntenraad bestaande uit (ex) patiënten. De cliëntenraad komt op voor de belangen van onze patiënten en denkt mee over hoe wij onze zorgverlening kunnen blijven verbeteren. 

Top